Algemene voorwaarden

Onze verkoop van nieuwe voertuigen is onderworpen aan de verkoopsvoorwaarden en waarborgen van de constructeur. Af onze leveringen en herstellingen zijn contant te betalen in onze burelen, welke ook de wijze van verzending 9 of regeling moge zijn. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarvan wij deel uitmaken bevoegd. De betalingsmodaliteiten en de plaats van levering hebben hierop geen enkele invloed. Alle klachten moeten binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur gedaan worden. Elke vertraging in betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot een schadevergoeding van 15% berekend op het bedrog van de onbetaalde rekeningen met een minimum van 123,95€ en onder dezelfde voorwaarden zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest van 12% per jaar verschuldigd zijn en dit vanaf de eerste vervaldag. De gerechts- en uitvoeringskosten zijn niet in dit bedrag inbegrepen. De berekening van de interest zal per periode van 15 dagen geschieden. Elke begonnen periode wordt als vervallen beschouwd.

 

Tussen de verkoper en de koper wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in afwijking van artikel 1585 van het burgerlijk wetboek, de geleverde goederen de exclusieve eigendom van de verkoper blijven tot de volledige betaling van de hoofdsom, eventuele interesten en kosten.

Niettemin gaan alle risico’s gekoppeld aan het verkocht goed over op de koper vanaf het ogenblik vande levering.
 

De persoonsgegevens vermeld op dit document worden opgenomen in ons klantenbestand. U heeft recht deze gegevens in te zien en de eventuele verbetering ervan aan te vragen (wet van 8/12/92)

Onze website maakt gebruik van cookies.
Zowel wij en onze derde partij partners maken gebruik van cookies. Sommige zijn strikt noodzakelijk om de site te laten functioneren, maar er bestaan ook optionele cookies.

De noodzakelijke en functionele cookies staan altijd aan. Als je op "alle cookies aanvaarden" klikt accepteer je ook de optionele cookies. Je kan zelf kiezen welke cookies je aan wil zetten via "voorkeuren instellen".

Onze website maakt gebruik van cookies.
Wat zijn cookies? Welke cookies gebruiken we en waarom? Lees meer in ons cookiebeleid

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om puur technische redenen, voor een normaal bezoek aan de website. Gezien de techn ische noodzaak geldt alleen een informatieverplichting. Deze cookies worden geplaatst zodra je de website bezoekt en staan altijd actief.

Functionele cookies

Cookies die uw bezoek aan onze website vergemakkelijken en aangenamer maken, onder meer door uw surfervaring te personaliseren.

Performantie cookies

Cookies die informatie verzamelen over uw gebruik van onze website met de bedoeling de inhoud van de Website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de Gebruiker.

Third party cookies

Cookies die geplaatst worden door derden die eigen diensten aanbieden via onze website zoals bijvoorbeeld social media, advertenties of videodiensten.