Algemene voorwaarden

Onze verkoop van nieuwe voertuigen is onderworpen aan de verkoopsvoorwaarden en waarborgen van de constructeur. Af onze leveringen en herstellingen zijn contant te betalen in onze burelen, welke ook de wijze van verzending 9 of regeling moge zijn. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarvan wij deel uitmaken bevoegd. De betalingsmodaliteiten en de plaats van levering hebben hierop geen enkele invloed. Alle klachten moeten binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur gedaan worden. Elke vertraging in betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot een schadevergoeding van 15% berekend op het bedrog van de onbetaalde rekeningen met een minimum van 123,95€ en onder dezelfde voorwaarden zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest van 12% per jaar verschuldigd zijn en dit vanaf de eerste vervaldag. De gerechts- en uitvoeringskosten zijn niet in dit bedrag inbegrepen. De berekening van de interest zal per periode van 15 dagen geschieden. Elke begonnen periode wordt als vervallen beschouwd.

 

Tussen de verkoper en de koper wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in afwijking van artikel 1585 van het burgerlijk wetboek, de geleverde goederen de exclusieve eigendom van de verkoper blijven tot de volledige betaling van de hoofdsom, eventuele interesten en kosten.

Niettemin gaan alle risico’s gekoppeld aan het verkocht goed over op de koper vanaf het ogenblik vande levering.
 

De persoonsgegevens vermeld op dit document worden opgenomen in ons klantenbestand. U heeft recht deze gegevens in te zien en de eventuele verbetering ervan aan te vragen (wet van 8/12/92)

Deze website maakt gebruik van cookies.

Het gebruik van cookies op garagescheerens.be

Noodzakelijke cookies
Cookies die onontbeerlijk zijn voor uw bezoek aan de Website en het correct gebruik daarvan.

Info over het privacy- en cookiebeleid van Garage Scheerens.
 

Bijkomende cookies:

Functionele cookies

Cookies die uw bezoek aan de Website vergemakkelijken en aangenamer maken, onder meer door uw surfervaring te personaliseren.

Performantie cookies

Cookies die informatie verzamelen over uw gebruik van de Website met de bedoeling de inhoud van de Website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de Gebruiker.

Third party cookies

Cookies die geplaatst worden door derden die eigen diensten aanbieden via de Website zoals bijvoorbeeld social media, advertenties of videodiensten.